Donaties

De dierenambulance draait geheel op giften, legaten en donaties, bent u blij met het werk wat wij doen? Dan kunt u natuurlijk altijd een donatie doen. Hieronder vindt u een aantal opties.

Schenken

Wilt u de hulpverlening van de Regionale Dierenambulance Haarlem financieel steunen, maar geen donateur worden? Dat kan. Iedere gift klein of groot is van harte welkom!
Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL40 INGB 0000 3427 77, ten name van Stichting Regionale Dierenambulance Haarlem te Haarlem.

Periodieke schenking

Wilt u regelmatig iets schenken aan de Regionale Dierenambulance Haarlem, dan is een periodieke schenking het overwegen waard. Bij deze vorm van schenken zegt u toe jaarlijks, voor tenminste 5 jaar, de Regionale Dierenambulance Haarlem te steunen. Deze vorm van schenken biedt voordeel voor beide partijen. Uw periodieke schenking is fiscaal aftrekbaar en wij kunnen gedurende een aantal jaren op uw steun rekenen. Dit is prettig voor grotere of terugkerende benodigde investeringen, zoals EHBO-apparatuur en onderhoud van de ambulances. Om voor fiscale aftrek in aanmerking te komen, is het sinds 01 jan 2014 niet meer nodig de overeenkomst notarieel vast te leggen. Wij kunnen u een formulier toesturen waarop u vermeldt welk bedrag u gedurende tenminste 5 jaar zult overmaken (een verplichting die vervalt bij overlijden). Zodra dit door ons ondertekend is, is het rechtsgeldig. Bij uw aangifte moet dan wel ons RSIN nummer vermeld worden. Ons RSIN nummer is: 800346117

ANBI

Doordat wij een ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instantie) status hebben, kunnen wij ten volle profiteren van erfenissen en legaten. Hiervoor zijn wij geen belasting verschuldigd. Ook kunt u doneren door een zgn lijfrente. Zie hierboven. 

Sponsoring

De Stichting Regionale Dierenambulance Haarlem kan niet zonder de steun van het (Haarlemse) bedrijfsleven. Daarom komen wij graag in contact met bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de maatschappij, belang hechten aan dierenwelzijn en zich willen associƫren met onze sympathieke organisatie. In overleg met een sponsor zoeken wij graag naar een passende tegenprestatie.

Nalaten

Speelt de liefde voor dieren in uw leven een belangrijke rol en hecht u veel waarde aan zorg aan dieren in nood? Dan kunt u ook nadat u er niet meer bent hier een bijdrage aan blijven leveren door na te laten aan een goed doel dat zich inzet voor dierenwelzijn.
Nalaten aan de Regionale Dierenambulance Haarlem kan op twee manieren: met een legaat of door de Regionale Dierenambulance Haarlem als erfgenaam op te nemen in uw testament. Beide zaken dienen te worden geregeld door uw notaris. Deze kan u ook het beste adviseren over de opties in uw specifieke situatie.

Bestuur

Het bestuur van de RDA bestaat uit vijf vrijwilligers:

Voorzitster  Ann Kauling
Vice voorzitter  Jaap Wilting
Secretaris  David van Odyck
Penningmeester  Peter Koster
Algemeen/TD  Will van Bentem